CONTACT FORM
Quisque tincidunt ornare sapien, at commodo ante tristique non. Integer id tellus nisl. Donec eget nunc eget odio malesuada egestas.
SEND
Here you can add some decription
Login form
Sorry, User can NOT register!

Mieszkanie dla młodych

Kto może skorzystać z kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych?

Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych możesz przeznaczyć na zakup:

mieszkania o powierzchni do 75 m2 (lub 85m2, jeżeli nabywcy w dniu złożenia wniosku o kredyt wychowują co najmniej troje dzieci)
domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m2 (lub 110m2, jeżeli nabywcy w dniu złożenia wniosku o kredyt wychowują co najmniej troje dzieci)

Mieszkania oraz domy muszą być kupione na rynku pierwotnym od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i muszą być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo cena 1m2 nabywanej nieruchomość musi mieścić się w limitach cenowych publikowanych na stronach Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Istnieje również możliwość finansowania nieruchomości z rynku wtórnego (w tym także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Cena zakupu mieszkania/domu nie może przekroczyć iloczynu powierzchni użytkowej nieruchomości nabywanej na rynku wtórnym i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie/dom oraz wskaźnika 0,9.

Maksymalna cena 1m? powierzchni użytkowej obowiązująca w danej lokalizacji publikowana jest co kwartał na stronach http://www.bgk.com.pl i Limity cen 1 m2 powierzchni użytkowej dla nieruchomości na rynku wtórnym są niższe niż na rynku pierwotnym.

Klient może również skorzystać z finansowania nieruchomości w sytuacji, gdy podpisuje ze spółdzielnią mieszkaniową ?umowę o budowę lokalu? i wnosi do spółdzielni wkład budowlany.
Dofinansowanie wkładu własnego oraz wcześniejszej spłaty kredytu

W ramach kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego w wysokości:

10% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które nie posiadają dzieci,
15% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko
20% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej dwoje dzieci
30% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci

Dodatkowo, w ramach kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych możliwe jest uzyskanie dofinansowania z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kapitału kredytu w wysokości 5%. Dodatkowe dofinansowanie zostanie przyznane, jeśli w ciągu 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego nabywcy urodzi się lub przysposobi trzecie lub kolejne dziecko.

* dotyczy oferty standardowej z prowizją 0% i ubezpieczeniem pod warunkiem zawarcia przez minimum jednego z kredytobiorców umów Ubezpieczenia BEZPIECZNA HIPOTEKA oraz Ubezpieczenia na życie BEZPIECZNA HIPOTEKA
** wysokość marży zależy od wyniku badania zdolności kredytowej, marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów.
*** wniosek o dofinansowanie musi być złożony najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym nabywca ukończy 35 rok życia (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) warunek nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci

Szczegóły i warunki oferty dostępne w oddziałach BZ WBK